#EthereumPoW
  • Sự Sụt Giảm Lượng ETH Bị Đốt Trên Mạng Ethereum: Tác Động từ Phí Gas Thấp

    Mạng Ethereum gần đây đã ghi nhận một sự giảm đáng kể về lượng ETH bị đốt hàng ngày, đạt mức thấp nhất trong năm nay. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của phí gas trung bình trên mạng. Hiện tại, phí gas trên Ethereum dao động trong khoảng từ...
  • EthereumPoW: Hiểu Rõ Proof of Work Trong Hệ Thống Ethereum

    Ethereum, một trong những blockchain nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ là nền tảng cho việc chạy các ứng dụng phi tập trung mà còn có một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ đằng sau để bảo đảm tính an toàn và phân quyền. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về...
  • Chính thức: ETHW Core giải thể. Giá ETHW giảm 10%

    Trong một quyết định mang tính bước ngoặt và tạo ra sự chấn động trong cộng đồng blockchain, EthereumPoW (ETHW) đã công bố giải thể tổ chức phát triển cốt lõi của mình, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong quá trình tiến triển hướng tới quyền tự trị hoàn toàn. Quyết định này...