#Marathon Digital
  • Marathon Digital Hợp Tác Với Kenya Để Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo

    Công ty khai thác Bitcoin – Marathon Digital đã hợp tác với Bộ Năng lượng và Dầu mỏ Kenya để phát triển năng lượng tái tạo tại nước này. Quan hệ đối tác sẽ bao gồm trao đổi kiến thức, nghiên cứu kỹ thuật, ý tưởng chính sách, chiến lược đầu tư và phát triển...