Thực Tế Khắc Nghiệt: Hơn 30% Trò Chơi Blockchain 2023 Chết và Những Điều Đằng Sau

avatar author
Viết bởi Thuy Duong
23/04/2024
10005
|
Facebook
|
Twitter
|
Reddit
|
Telegram
Thực Tế Khắc Nghiệt: Hơn 30% Trò Chơi Blockchain 2023 Chết và Những Điều Đằng Sau

Theo dữ liệu từ Big Blockchain Game List, hơn 30% trò chơi blockchain công bố trong năm 2023 đã ngừng hoạt động. Trong tổng số 911 trò chơi, chỉ có 334 trò đang hoạt động và 577 trò đang trong quá trình phát triển.

Thách Thức Tài Chính và Điều Kiện Thị Trường:

  • 31% trò chơi đã ngừng hoạt động, với nguyên nhân chủ yếu là thách thức về nguồn vốn và điều kiện thị trường. Nhiều dự án đã lựa chọn cách im lặng khi ngừng hoạt động.

Đa Chuỗi và Blockchain Dẫn Đầu:

  • Trong số trò chơi ngừng hoạt động, 17% được gắn nhãn là đa chuỗi, đặc trưng cho xu hướng tích hợp với nhiều blockchain.
  • Polygon vượt qua Ethereum về tỷ lệ trò chơi ngừng hoạt động, trong khi BNB vẫn là blockchain có nhiều trò chơi ngừng hoạt động nhất.

Xu Hướng Mới và Khảo Sát Cộng Đồng:

  • Trong quý 4 năm 2023, đã xuất hiện 65 trò chơi blockchain mới, 11% chấp nhận đa chuỗi.
  • Khảo sát của Blockchain Game Alliance chỉ ra rằng 19,8% người tham gia tin rằng sự gia nhập của các studio trò chơi truyền thống sẽ tích cực nhất vào năm 2024.

Lạc Quan Cho Tương Lai:

  • Mặc dù ngành công nghiệp đang trải qua giai đoạn "dọn dẹp," như ông Yat Siu, chủ tịch điều hành của Animoca Brands, đã nói, ông vẫn lạc quan và dự đoán một năm mạnh mẽ cho trò chơi blockchain trong năm 2024.
Bài viết chỉ mang tính chất truyền tải thông tin đến người đọc, tuyệt đối không được xem là lời khuyên đầu tư. Coin Spake xin miễn trừ mọi trách nhiệm đối với các bài viết.
Theo dõi Coin Spake để thêm nhiều thông tin:

🌎 Telegram Channel|Telegram Group|X(trước đây là Twitter) |Page Facebook

|�Group thảo luận Facebook|

|
Facebook
|
Twitter
|
Reddit
|
Telegram
avatar author
Thuy Duong
Các bài viết của Thuy Duong